Adatvédelem

Utoljára módosítva: 2023-08-08
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a POP ENTERPRISE KFT.    printive.hu  webáruházában
folytatott kereskedelmi tevékenységével kapcsolatban
 1. BEVEZETÉS
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a POP ENTERPRISE KFT. (a továbbiakban: „Társaság”) a printive.hu  webáruházában (a továbbiakban: „Webáruház”) folytatott kereskedelmi tevékenységével összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – ügyfelei részére az ügyfelei személyes adatainak kezeléséről és az ügyfelei adatkezeléssel összefüggő jogairól pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson. 
Webáruházunkban nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 2. § a) pontja szerint fogyasztónak minősülő magánszemélyeknek nyújtunk szolgáltatást, ezért az egyes megrendelések során előfordulhat, hogy üzleti tevékenységi körükben eljáró jogi személyek személyes adatokat is megadnak, ezért Társaságunk minden esetben meg kíván felelni az adatkezelésre vonatkozó előírásoknak.
 1. ADATKEZELŐ ADATAI
 1.  A printive.hu online áruházat a POP ENTERPRISE KFT. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: 01-09-399116 (továbbiakban: Szolgáltató).
 3. A Szolgáltató székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 33. fszt. 1.
 4. A Szolgáltató postai címe: 1023 Budapest, Lajos utca 33. fszt. 1.
 5. A printive.hu tárhelyszolgáltatója a POP ENTERPRISE KFT. E-mail: [email protected] 
III.       FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker.”)
 1. COOKIE-K (SÜTIK)
 1. A cookie-k használatának célja
A cookiek (sütik) úgynevezett adatcsomagok, amelyeket maga a Webshop weboldala hoz létre az Ön böngészője segítségével, és helyezi el az Ön számítógépén, vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének paramétereiről, az Ön esetleges egyéni beállításairól, a Webshop weboldalán tett korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön.
 1. A cookie-k használatának jogalapja
A cookie-k használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A cookie-ek elhelyezését az Ön böngészésre használat eszközén a Webáruház weboldalára történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban hagyta jóvá.
 1. Az általunk használt cookie-k típusai
 Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.
 Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor Ön meglátogatja az adott weboldalt.
 1. A kezelt adatok köre
Az Ön böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az Ön böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az Ön által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Ezek megosztásáról Ön dönt a felvillanó ablakban részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.
 1. Az általunk használt cookie-k:
 A Webshop által használt cookie-król bővebb tájékoztatást a ,,Sütik beállítása” pont alatt olvashat.
 1. Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása
 Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testre szabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Viszont felhívjuk figyelmét, hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy az adott honlap látogatói nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 1 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 330 nap.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 
 
 
 
 1. AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A KEZELT ADATOK KÖRE
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
A kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés célja, hogy az Ön által e-mailben, a webáruház felületén található kapcsolat-felvételi felületen, vagy telefonon feltett kérdéseire válaszolni tudjunk.
Az Ön által kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg a részünkre.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés)
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatai pl. név, a beazonosításhoz, telefonszám a visszahíváshoz, e-mail cím a válasz fogadásához
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük, de legkésőbb az Ön által feltett kérdés megválaszolásáig.
Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Társaság szervezetén belül?
Az Ön által megadott személyes adatokhoz Társaságunk ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalója/munkavállalói férnek hozzá, továbbá az Ön által megadott személyes adatokat a Társaságunk tulajdonosa és ügyvezetője is megismerheti.
Az Önt megillető jogok.
Önt megilleti a hozzájárulás visszavonásához való jog, hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog,
REGISZTRÁCIÓ A WEBÁRUHÁZBAN
A Webáruházban történő regisztráció során, Ön egy saját fiókot hoz létre, amely azt a célt szolgálja, hogy egy esetleges ismételt vásárlás minél egyszerűbben és gyorsabban lebonyolítható legyen, továbbá, hogy az egyes felhasználók egymástól elkülöníthetők legyenek.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
Abban az esetben, amennyiben Ön a „Megjegyzés” rovatban 3. természetes személyt jelöl meg például kapcsolattartás céljából, úgy a 3. természetes személy személyes adatai kezelésének a jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz a 3. természetes személy személyes adatait az Ön és Társaságunk között létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeljük. 
•    felhasználói név (az Ön azonosításához szüksége)
•   jelszó (a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja)
 • vezetéknév és keresztnév (Önnel történő kapcsolattartáshoz,
a számlázáshoz szükséges)
•   e-mail cím (kapcsolattartás)
•   lakcím (számlázás, szállítás) 
• számlázási cím (amennyiben eltér a lakcímtől)
•   telefonszám  (kapcsolattartás)
Az Ön által a regisztráció során megadott adatokat addig kezeljük, amíg Ön a regisztráció során létrehozott fiókját nem törli, vagy amennyiben Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Kivéve azokat a személyes adatokat, amelyek kezelésére egyéb jogszabályok meghatározott időtartamot írnak elő.
Kik férhetnek hozzá az Ön regisztráció során megadott adataihoz Társaságunk szervezetén belül?
Az egyes felhasználói fiókokhoz az erre feljogosított munkavállalók és Társaságunk ügyvezetője és tulajdonosa fér hozzá. 
Az Önt megillető jogok.
Önt megilleti a hozzájárulás visszavonásához való jog, hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog, 
MEGRENDELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
A megrendelés folyamatát a kiválasztott termék kosárba helyezésével indíthatja meg. A megrendelés részletes leírását a Webáruház honlapján található általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. A megrendelés leadásával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés célja, hogy a Társaságunk és Ön között létrejövő az áru megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttét megelőzően Önt be tudjuk azonosítani, a szerződéses jognyilatkozatokat Ön és Társaságunk is megtudja tenni, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön, és hogy a szerződésben vállaltakat kölcsönösen teljesíteni tudjuk.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja, amely szerint az Ön személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Továbbá, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban.
 • vezetéknév és keresztnév (szerződéskötéshez szükséges)
 • e-mail cím (kapcsolattartás)
 • lakcím (szerződéskötéshez szükséges)
 • számlázási cím (amennyiben ez eltér a lakcímétől, szerződéskötéshez szükséges)
 • telefonszám  (kapcsolattartás)
 • megvásárolt termék / szolgáltatás (szerződés teljesítéséhez szükséges, a szerződés tárgya)
A GDPR 13. cikke értelmében kifejezetten tájékoztatjuk arról, hogy a Webshopban kínált termékek megvásárlására vonatkozó szerződés létrejöttének feltétele a fenti adatok megadása. Ezen adatok hiányában nem jön létre szerződés.
Az Ön és Társaságunk között létrejött szerződés teljesítésével a megrendeléshez kapcsolódó adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy a későbbiekben igazolni tudjuk, hogy közöttünk a szerződés létrejött és azt megfelelően teljesítettük, ezért a személyes adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a megrendeléssel kapcsolatosan megadott adatokat a szerződéskötéstől számított öt (5) évig megőrizzük.
Kik férhetnek hozzá az Ön megrendelés során megadott adataihoz Társaságunk szervezetén belül?
A megrendeléssel kapcsolatos személyes adataihoz azt követően, hogy  exportálásra kerülnek az ügyviteli rendszerünkbe, Társaságunk tulajdonosa és a feljogosított munkavállalói férnek hozzá, kizárólag jelen Tájékoztatóban felsorolt célok megvalósítása érdekében.
Az Önt megillető jogok.
Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), ha tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog, a tiltakozáshoz való jog.
RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSÉVEL ÉS TÁROLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Rendszerüzenteteket azért küldünk Önnek, hogy az Ön vásárlásával és Társaságunk teljesítésével kapcsolatos lépések követhetőek legyenek (pl. rendelés visszaigazolásáról szóló e-mail megküldése, rendelés státuszairól szóló e-mail küldése)
Ebben az esetben a GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben törvényi elhatalmazás alapján kezeljük az Ön által megadott adatokat. Az Eker. 13/A § (3) bekezdése szerint Társaságunk szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag szükségesek.
 • e-mail cím (a rendszerüzenet kiküldéséhez szükséges)
 • családi és utónév / cég esetén kapcsolattartó neve (kapcsolattartás)
A rendszerüzenetek küldésével kapcsolatos személyes adatokat a Ptk. 6:22. § szerint az elévülési idő végégig, azaz a rendszerüzenetek  kiküldésüktől számított öt (5) évig megőrizzük.
Kik férhetnek hozzá az Ön rendszerüzenetek által felhasznált adataihoz Társaságunk szervezetén belül?
A rendszerüzenetek által felhasznált adataihoz Társaságunk tulajdonosa és a feljogosított munkavállalói férnek hozzá.
Az Önt megillető jogok.
Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog, a tiltakozáshoz való jog.
SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az adatkezelés célja, hogy Társaságunk a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítási és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettségét teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján Táraságunknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban jogi kötelezettségünk teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése szerint Társaságunknak számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége van, továbbá az Eker. 13/A § (2) bekezdése szerint szerződésből származó díjak számlázása céljából Társaságunk kezelheti az Ön adatait.
 • családi és utónév (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás, jogszabályi kötelezettség a számlán történő feltüntetése) 
 • lakcím/ számlázási cím (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás, jogszabályi kötelezettség a számlán történő feltüntetése)
 • megvásárolt termék megnevezése (jogszabályi kötelezettség a számlán történő feltüntetése)
A számlázással kapcsolatos adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlát legalább 8 évig kell megőrizni.
Kik férhetnek hozzá az Ön számlázással kapcsolatban felhasznált személyes adataihoz a Társaságunk szervezetén belül?
A számlázással kapcsolatos adataihoz Társaságunk tulajdonosa és a feljogosított munkavállalói férnek hozzá. 
Az Önt megillető jogok.
Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog.
SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja az, hogy az Ön által megvásárolt árut minél előbb eljuttassuk az Ön részére. A szállítás módjait részletesen az ÁSZF tartalmazza.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja, amely szerint az Ön személyes adatainak kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges. Továbbá, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban jogos érdekünk indokolja, egy esetleges későbbi igényérvényesítéssel kapcsolatban.
•   e-mail cím (kapcsolattartás) 
•     családi és utónév (az Ön beazonosításához szükséges) 
•     lakcím (a kiszállítás teljesítéséhez szükséges) 
•     telefonszám (kapcsolattartás)
•     megvásárolt áru (az áru jellemzőitől függően a biztonságos szállítás miatt szükséges adat)
Az áru kiszállításával az adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy a későbbiekben igazolni tudjuk, hogy az Ön által megrendelt áru kiszállításra került, a személyes adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott úgynevezett elévülési idő végégi tároljuk, ami azt jelenti, hogy a szállítással kapcsolatban megadott adatokat a kiszállítástól számított öt (5) évig megőrizzük.
Kik férhetnek hozzá az Ön szállítással kapcsolatban felhasznált személyes adataihoz a Társaságunk szervezetén belül?
A szállítással kapcsolatos adataihoz Társaságunk tulajdonosa és a feljogosított munkavállalói férnek hozzá. 
Az Önt megillető jogok.
Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), ha tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog, a tiltakozáshoz való jog.
GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS / FOGYASZTÓI PANASZOK
Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik.
Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségünk teljesítése. 
(GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelés)
•        családi és utónév 
•   telefonszám
•   e-mail cím
•   panasz tartalma
Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszát 5 évig vagyunk köteles megőrizni.
Kik férhetnek hozzá a biztonsági felvételekhez Társaságunk szervezetén belül?
A garanciális ügyintézéssel és fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatok megtekintésére a Társasági tulajdonosa, az erre feljogosított munkavállalói jogosultak.
Az Önt megillető jogok.
Önt megilleti a hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatóságához való jog, a tiltakozáshoz való jog.
 1. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK
Társaságunk az adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és Társaságunk határozza meg. Az adatfeldolgozók igénybevételéhez az Ön hozzájárulása nem szükséges. Az adatfeldolgozóink az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag Társaságunk, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, a személyes adatokat Társaságunk, mint adatkezelő rendelkezései szerint tárolják és őrzik meg.
AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE
TEVÉKENYSÉGE
AZ ÁLTALA HOZZÁFÉRHETÓ ADATOK
ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
POP ENTERPRISE KFT.
Székhelye:
1023 Budapest, Lajos utca 33. fszt. 1.
Telefonszáma:
+36204663466
E-mail címe:
[email protected]
Tárhelyszolgáltatás, és e-mail szolgáltató. Társaságunk nevében tárolja az Ön regisztráció és megrendelés  során megadott adatait a saját szerverein. Az adatok megismerésére nem jogosult.
•    felhasználói név 
•    jelszó 
•    vezetéknév és keresztnév 
•    e-mail cím  
•    lakcím 
•    számlázási cím 
•    telefonszám   
•  megvásárolt termék/szolgáltatás jellemzői
Amíg Ön nem kéri a fiókja megszüntetését vagy – amennyiben a személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapul – amíg Ön a hozzájárulását az adatkezeléshez vissza nem vonja, de legkésőbb addig, amíg Társaságunk és a POP ENTERPRISE KFT., inc. között a szerződés meg nem szűnik.
Egyéni Vállalkozó:
Balla Krisztina
Adószám:
67497670-1-42
Székhelye:
1142. Budapest, Rákospatak park 6. 4.em.11.
Telefonszáma:
+3612230544
E-mail címe:
[email protected]
Társaságunk számviteli bizonylatainak könyvelését megbízott társaság végzi Társaságunkkal megkötött írásbeli szerződés alapján.  
•     családi és utónév (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás)
•     lakcím (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás)
•     megvásárolt termék megnevezése
Balla Krisztina a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő 8 évig kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
KBOSS. HU KFT.
Adószám:
13421739-2-41
Székhelye:
1031 Budapest, Záhony utca 7.
E-mail címe:
[email protected]
Számlák kiállításához használt szoftvert biztosító cég.
•     családi és utónév (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás)
•     lakcím (amennyiben magánszemélyként történt a vásárlás)
•     megvásárolt termék megnevezése
A számlákat megörzi T+13 évig
Packeta Hungary Kft.
Cégjegyzékszáma:
01-09-202186
E-mail címe: [email protected]
Az áruk kiszállításosához Társaságunk a Packeta Hungary Kft. veszi igénybe. 
•     családi és utónév 
•     szállítási cím 
•     e-mail cím
•     telefonszám
Az Ön szállítással kapcsolatos adatait az áru kiszállításának időtartamáig kezelheti. 
FoxPost Zrt.
Cégjegyzékszáma:
10-10-020309
E-mail címe: [email protected]
Az áruk kiszállításosához Társaságunk a FoxPost Zrt. veszi igénybe. 
•     családi és utónév 
•     szállítási cím 
•     e-mail cím
•     telefonszám
Az Ön szállítással kapcsolatos adatait az áru kiszállításának időtartamáig kezelheti. 
9.6
VII.      KIK FÉRHETNEK HOZZÁ AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOKHOZ
 1. A TÁRSASÁGUNK SZERVEZETÉN BELÜL
Az egyes felhasználói fiókokhoz a Társaság erre feljogosított munkavállalói és a Társaság ügyvezetője és tulajdonosa férnek hozzák, akiknek saját felhasználói neve és jelszava van. Azt követően, hogy a megrendeléssel és a számlázással kapcsolatosa adatok exportálásra kerülnek az ügyviteli rendszerünkbe, Társaságunk tulajdonosa és munkavállalói férnek hozzá az Ön egyes személyes adataihoz, kizárólag jelen Tájékoztatóban felsorolt célok megvalósítása érdekében. 
 1. TÁRSASÁGUNKKAL SZERŐDÉSES VISZONYBAN LEVŐ ADATFELDOLGOZÓK
Az Ön által megadott személyes adatokat Társaságunkon, mint adatkezelőn kívül kizárólag az V. részben felsorolt adatfeldolgozók ismerhetik meg az ott leírtaknak megfelelően.
 1. ADATBIZTONSÁG
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre abból a célból, hogy az Ön személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően.
Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében adatfeldolgozóink, a POP ENTERPRISE KFT. biztonsági mentéseket hajt végre, továbbá a Társaság is biztonsági mentéseket hajt végre saját szerverein óránk rendszerességel.
Társaságunk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Társaságunk informatikai rendszerét tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. 
 1. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
 1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG 
1.1.        Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben – és amennyiben a személyazonossága azonosítható – szóban kérheti, hogy tájékoztatást kapjon Társaságunktól az Önt érintő, Társaságunk által folytatott adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban:
 • mi az Ön adatai kezelésének célja;
 • melyek azok a személyes adatai, amelyek adatkezeléssel érintettek;
 • mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai;
 • kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz;
 • mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait;
 • az Önt megillető jogokról;
 • a panasz benyújtásának jogáról;
 • milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai;
1.2.     A tájékoztatásra irányuló írásban vagy e-mailben előterjesztett kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelmet Társaságunk abban a formában teljesíti, ahogy az a Társaságunkhoz beérkezett, tehát amennyiben írásban érkezik a megkeresés írásban, amennyiben e-mailben érkezik a megkeresés, úgy e-mailben teljesítjük azt.
1.3.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
1.4.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/1.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 1. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
2.1.     Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait Társaságunk változtassa meg.
2.2.     Kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. 
2.3.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
2.4.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/2.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 1. AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
3.1.     Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatit indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben:
 • az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből Társaságunk azokat gyűjtötte és kezelte;
 • az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ld.IX/6. pont) és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az Ön személyes adatit Társaságunk jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
3.2.     Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni:
 • ha az Ön adatinak kezelését a Táraságunk vonatkozásában jogszabály írja elő;
 • amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése Társaságunk jogi érdekén alapul.
3.3.     Kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Törlésre irányuló kérelme esetén Társaságunk intézkedik arról, hogy a X/3.2. pontban rögzített kivételektől eltekintve – az Ön adatit a Táraságunkkal együttműködő adatkezelőknél is törlésre kerüljön.
3.4.     A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. A törlésre irányuló tájékoztatással az Ön adati véglegesen törlésre kerülnek, helyreállításukra nem lesz lehetőség. 
3.5.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
3.6.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/3.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 1. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
4.1.     Ön a II. pontban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatainak kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben:
 • Ön írásban vagy e-mailben vitatja Társaságunk által kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt Társaságunk ellenőrzi az Ön adatainak pontosságát.
 • Abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak a kezelése, de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll.
 • Társaságunk arról tájékoztatja Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez.
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (IX/6. pont), úgy Társaságunk arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, korlátozza az adatkezelést.
4.2.     Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, Társaságunk a tárolás kivételével továbbra is kezelheti azokat, ha
 • Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy
 • jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából 
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 
 • közérdekből (pl természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre.
4.3.     Kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. Társaságunk a kérelmet díjmentesen teljesíti.
4.5.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
4.6       Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/4.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 1. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
5.1.     Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti Táraságunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait Társaságunk az Ön rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat Ön közvetlenül vagy Társaságunk útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 
5.2.     Kérelmét Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. Társaságunk a kérelmet díjmentesen teljesíti.
5.3.     Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Társaságunk a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti Önnel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
5.4.     Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy Társaságunk munkaterhe miatt a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/5.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
 1. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
6.1       Ön a II. szakaszban rögzített elérhetőségeinken keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben tiltakozhat Társaságunk jogszerű, Önt érintő adatkezelése ellen ha
 • a Társaságunk által végzett adatkezelés Társaságunk jogos érdeke alapján történik;
 • ha az adatkezelés a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges; 
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik; 
 • megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.
6.2.     Amennyiben Ön tiltakozik, úgy Társaságunk az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha Társaságunk bizonyítja, olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.3.     Amennyiben Ön tiltakozik Társaságunk adatkezelési tevékenységével szemben, úgy azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében Társaságunk döntést hoz, amelyet Önnel írásba közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.
6.4.     Amennyiben Társaságunk megállapítja, hogy a tiltakozása megalapozott, Táraságunk az adatkezelést megszüntet, és az adatokat zárolja, továbbá értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbítottuk, valamint akik az Ön tiltakozáshoz való jogának gyakorlása miatt intézkedést kötelesek végrehajtani a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 1. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
             Ha az Ön megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: [email protected], levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
 A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10. Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: 
[email protected]
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: 
[email protected]
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: 
[email protected][email protected]
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: 
[email protected]
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:
[email protected]
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: 
[email protected]
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: 
[email protected][email protected]
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: 
[email protected]
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: 
[email protected]
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: 
[email protected]
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: 
[email protected]
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: 
[email protected]
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: 
[email protected]
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: 
[email protected]
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: 
[email protected]
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: 
[email protected]
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: 
[email protected]
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: 
[email protected]
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Mitev Hrisztó
E-mail cím: 
[email protected]
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: 
[email protected][email protected]
 Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi a kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso
XII.      ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 
A Társaságunk fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítását követően Önt megfelelő módon (pl. hírlevélben, a weboldalon feltüntetve, belépéskor felugró ablakban vagy egyéb módon) értesítjük. Társaságunk gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon, és azt kérésére megküldjük Önnek. Korábbi adatkezelési tájékoztató elérhető itt: https://printive.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Budapest, 2022. 06.11.
Az oldal által használt cookie-k
Szükséges sütik
A weboldal alapvető működéséhez szükséges sütik.
Süti azonosítója
Hosszúság
Leírás
p3d_infill
1 nap
Online kalkulátor kitöltés megjegyzésére szolgál
p3d_material
1 nap
Online kalkulátor anyag megjegyzésére szolgál
p3d_printer
1 nap
Online kalkulátor nyomtató megjegyzésére szolgál
p3d_unit
1 nap
Online kalkulátor mértékegység megjegyzésére szolgál
woocommerce_cart_hash
munkamenet végéig
Segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változnak a kosár tartalma/adatok.
woocommerce_items_in_cart
munkamenet végéig
Segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változnak a kosár tartalma/adatok.
wp_woocommerce_session_
munkamenet végéig
Egyedi kódot tartalmaz minden vásárlóhoz, hogy tudja, hol találja meg az adatbázisban az egyes vásárlók kosáradatait.
 
A cookie-k törlése
Nyissa meg a böngésző “fejlesztői eszköztárát”, és keresse meg a Cookie szekciót. Jelölje ki a törölni kívánt cookie-t, és nyomja meg a törlés gombot. A legtöbb böngészőben a billentyűzet DELETE gombját is használhatja. Kérjük, olvassa el a böngészője útmutatóját.

Sorozatgyártás ajánlat kérés

3D tervezés